ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบสารสนเทศออนไลน์

องค์การบริหารส่วนตำบลเปือ  

.

 

ติดต่อสอบถาม

 

User Name :

 

Password :

 
   

Login

 

   คำอธิบายเพิ่มเติม

    ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบข้อมูลหลังคาเรือนและข้อมูลประชากรของแต่ละพื้นที่ให้ถูกต้อง

    กรณีที่มีการเสียชีวิต ให้ไปแก้ไขที่สถานะผู้ป่วยเป็น "เสียชีวิต" (ห้ามใช้วิธีลบข้อมูลผู้ป่วยนั้นออกจากระบบ เพราะจะทำให้ข้อมูลต่าง ๆ หายจากระบบ)

    หากพบปัญหาหรือข้อสงสัยซักถาม โปรดแจ้งมาที่ 054-710138 ต่อ 3257,3190 หรือ 087-7888150 ติดต่อคุณมารุต  มหายศ (แม็ก) E-Mail & MSN : Future_m@hotmail.com, Skype : marut_mahayos